Групи

Груповите уроци ще се провеждат в две възрастови категории:

групи

Максимален брой участници в една група е 8 деца.