Нива на Курса

Основният курс има 2 нива, всяко от които е с продължителност 3 месеца при занимания 1 път в седмицата.

group

НИВО 1

НИВО 2