Ниво 2

Продължителност на курса 3 месеца

452227_pianino_devochka_fon_1680x1050_(www.GdeFon.ru)

1. Какво знам и мога – изпълнения на познат репертоар.
• Солови и ансамблови изяви.
2. Да продължим да изучаваме нотното писмо- преговор на тонове изписани на Сол ключ.
• Запознаване с тоновете от „до“ на малка октава до „до“ на I-ва октава на Басов ключ Фа. Графично изображение, писане, разпознаване, възпроизвеждане.
3. Леки пиеси с научените тонове. Що е мотив, фраза, мелодия.
4. Видове звукоизвличане (щрихи). Основни щрихи- легато, нон- легато, стакато.
• Практическо възпроизвеждане и звукова разлика между видовете.
5. Мелодии разпределени между лява и дясна ръка- първоначални представи за двуглас и свирене с 2 ръце.
• Свирене по ноти на пиески нотирани на Фа ключ и Сол ключ.
6. Да припомним що е полутон и защо трябва да го има.
• Графични знаци свързани с полутоновете- диез и бемол. Изписване, четене, свирене по ноти съдържащи тези знаци.
7. Основен звуков белег на звука при пианото- силно и тихо. Въвеждане на термина Динамика (сила на звука).
• Каква е взаимовръзката между силата, която ръцете подават и реализирания звук. Форте и пиано- графични изрази.
8. Свирим с динамика!
• Изпълнение на заучения репертоар със смяна на динамиката при сигнал от преподавателя. Ансамблово слушане и реакции.
9. Свирим с две ръце. Първи стъпки в едновременното свирене с 2 ръце. Видове двуглас.
• Огледално и успоредно движение между ръцете. Свирене на гама До мажор в двата вида организирано движение.
10. Да добавим осмината!
• Преговор на научените нотни трайности и графичното им изобразяване- цяла, половина, четвъртина нота. Запознаване с осмината нота.
• Могат ли нотите да имат точки и какво означават те.
11. Инструментална пиеса. Художествено изпълнение на произведение- контрол над всички елементи: метрум, ритъм, тонова височина, динамика, щрихи, темпо.
12. Слушането- първо и задължително условие за постигане на добро изпълнение.
• Внимание за постигане на добър звук и музикална фраза- усет за качество на звука.
• Солови и ансамблови изпълнения на научените пиеси. Изпълнител и публика- усещане на връзката чрез ролеви игри.